Έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ και υπεύθυνων δηλώσεων, για το Υπουργείο Βιομηχανίας και τους Δήμους, για οποιαδήποτε ισχύ χαμηλής τάσης όπως επίσης και για χώρους που τροφοδοτούνται από Υποσταθμούς μέσης τάσης όπως :

  • Πιστοποιητικό ΥΔΕ για Βιοτεχνικούς χώρους.
  • Πιστοποιητικό ΥΔΕ για Βιομηχανικούς χώρους.
  • Πιστοποιητικό ΥΔΕ για Φωτισμό δρόμων (Οδοφωτισμό).
  • Πιστοποιητικό ΥΔΕ για Μηχανουργία.
  • Πιστοποιητικό ΥΔΕ για Ναυπηγία.
  • Πιστοποιητικό ΥΔΕ για Επαγγελματικά Κτήρια.
  • Πιστοποιητικό ΥΔΕ για Καταστήματα.
  • Πιστοποιητικό ΥΔΕ για Οικίες.